Debussy – nasz współczesny

  

27 listopada 2018, Nowy Teatr, Warszawa ul. Madalińskiego 10/16  godz.19:00 

Chain Ensemble: Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu; Ewa Liebchen – flet; Jakub Jackowski – obój; Julian Paprocki – klarnet; Miłosz Pękala – perkusja; Tamara Kurkiewicz – perkusja; Adam Kośmieja – fortepian; Zuzanna Elster – harfa; Krzysztof Bąkowski – skrzypce; Aleksandra Kupczyk – skrzypce; Katarzyna Budnik – altówka; Miłosz Drogowski – wiolonczela; Tomasz Januchta – kontrabas

Claude Debussy: Sonata na flet, altówkę i harfę/ Witold Lutosławski: Grave na wiolonczelę i fortepian/ Cykl miniatur Debussy – nasz współczesny (prawykonania): Aleksander Kościów – Les cités sous paupières; Lidia Zielińska – Fossil; Grażyna Pstrokońska-Nawratil – W zenicie słońca; Tadeusz Wielecki – Nieuchwytność; Maciej Jabłoński – Len
Sławomir Wojciechowski – Claude / Claude Debussy–  Danse sacrée et Danse profane na harfę i zespół smyczkowy

Przypadające w tym roku stulecie śmierci Claude’a Debussy’ego zespół Chain Ensemble uczcił zamówieniem cyklu miniatur nawiązujących do estetyki, inspiracji i brzmienia utworów francuskiego twórcy. Składający się z sześciu ogniw zbiór jest hołdem kompozytorowi, który wywarł ogromny wpływ na rozwój muzyki współczesnej jako nowator harmonii i „muzyczny poeta”. Poszczególne utwory trwają od pięciu do ośmiu minut. Każdy z zaproszonych do projektu twórców na swój sposób opisuje cechy muzyki Debussy’ego obecne we kompozycji własnej. Aleksander Kościów stworzył „miniaturę namalowaną kolorami i refleksami przetłumaczonymi z estetyki impresjonizmu”. W utworze Lidii Zielińskiej odnajdziemy „balansowanie, niekiedy dramatyczne, na granicy tak pięknie zanegowanej przez Debussy’ego harmonistę-sonorystę”. Dla Tadeusza Wieleckiego ważna była inspiracja „postawą poety […] osoby, która między innymi próbuje uchwycić nieuchwytne”. Grażyna Pstrokońska-Nawratil podjęła próbę „uchwycenia momentu muzycznej ciszy, kiedy to w upalny dzień słońce u szczytu swej drogi rozwarstwia światło i łagodzi kontury, które odrealniając się w rozgrzanym powietrzu tworzą oniryczne wizje”. W miniaturze Macieja Jabłońskiego „punktem wyjścia dla inspiracji twórczością Claude’a Debyssy’ego jest harmonia obecna w jego dziełach […] łączona z obróbką kolorystyczną”. Natomiast Sławomir Wojciechowski stworzył utwór, który „niemal w całości składa się z fragmentów wyjętych z muzyki Claude’a Debussy’ego, w którym krótkie cytaty z partytur, dosłowne bądź zinstrumentowane, łączą się w spójną całość z samplowanymi cytatami z różnych okresów historii fonografii.”

Do Debussy’ego nawiązał również Witold Lutosławski, cytując w swoim Grave motyw otwierający operę Peleas i Melizanda.Na koncercie zabrzmi też muzyka samego Debussy’ego – Sonata na flet, altówkę i harfę, jedno z ostatnich i najwybitniejszych dzieł Mistrza, oraz zachwycające zestawienie „muzyki ducha” z „muzyką ciała” w Danse sacrée et Danse profane na harfę i zespół smyczkowy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt „Scena Muzyki Nowej” współfinansuje m. st. Warszawa