Chain Ensemble

– orkiestra kameralna tworzona pod patronatem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, koncentrująca się na graniu nowej muzyki na najwyższym światowym poziomie – jest projektem o ogromnym potencjale artystycznym i edukacyjnym.


Zbiera grupę pełnych energii, kreatywnych muzyków o dużym doświadczeniu, skupionych na pragnieniu tworzenia znaczących muzycznych wydarzeń artystycznych w kraju. Filarem pracy zespołu są działania edukacyjne, realizowane poprzez włączanie do wspólnego muzykowania najzdolniejszej młodzieży, poprzez organizację warsztatów muzycznych.

Chain Ensemble pracuje również nad stworzeniem nowej formuły koncertu, w której ramach bliższy będzie kontakt wykonawców i publiczności.


Zespół adresuje swoje produkcje przede wszystkim do młodej generacji odbiorców, chcąc otworzyć ją na obiór najnowszej muzyki artystycznej.

Ideą towarzyszącą powstaniu Chain Ensemble jest przywrócenie zainteresowania słuchaczy muzyką artystyczną tworzoną w obecnym czasie. Słowa „przywrócenie” używamy w sposób świadomy, gdyż zainteresowanie to z wielu powodów zanikło w przeciągu XX wieku, a programy koncertowe zdominowała muzyka poprzednich epok.

Obserwujemy zjawisko utożsamiania muzyki „klasycznej” z muzyką wieków minionych oraz poszukiwania skojarzeń dla hasła „muzyka współczesna” w muzyce rozrywkowej czy wywodzącej się z nurtu amatorskiego. Zjawisko to powodowane jest między innymi brakiem należytego akcentowania wartości i znaczenia muzyki dla rozwoju człowieka na wszystkich szczeblach edukacji.


Wychodząc naprzeciw młodym słuchaczom, wykonawcom oraz twórcom, chcielibyśmy wypełnić powstającą lukę i powołać do życia projekt-zespół, który w niedługim czasie może stać się adwokatem nowej muzyki w Polsce i jej ambasadorem za granicą oraz poprzez swoją wielotorową działalność edukacyjną i koncertową przywróci muzykę naszego czasu szerszemu gronu odbiorców.

Andrzej Bauer