Akademia Chain Ensemble

Akademia Chain Ensemble pod auspicjami Towarzystwa im. W.Lutosławskiego ma nadzieję stać się inicjatywą, nawiązującą do działalności swojego patrona, dla którego los utalentowanej muzycznie młodzieży był ogromnie ważny.

Projekt Akademia Chain Ensemble ma formułę intensywnych warsztatów, gdzie studiowanie wybitnych dzieł muzyki współczesnej, w tym dzieł patrona Towarzystwa odbywa się poprzez zajęcia indywidualne oraz wspólne, otwarte dla zainteresowanych młodych muzyków i melomanów próby, gdzie profesorowie i uczestnicy warsztatów muzykują wspólnie, wypracowując tym samym najwyższy możliwy artystyczny kształt wybranych dzieł.

Efekty warsztatów prezentowane są podczas koncertów.