Lutos Complete

Chain Ensemble – zespół działający pod auspicjami Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego postawił sobie za punkt artystycznego honoru przestudiowanie i włączenie na stałe do repertuaru prawie wszystkich utworów patrona Towarzystwa na zespoły kameralne i orkiestrę kameralną.


Stworzony cykl koncertowy jest artystycznym rezultatem warsztatów poświęconych twórczości Witolda Lutosławskiego, gdzie Chain Ensemble, razem z wybraną grupą najzdolniejszych młodych muzyków skoncentrował się na studiowaniu i doprowadzeniu do doskonałości interpretacji niezwykle bogatej i różnorodnej muzyki z różnych okresów życia twórcy.

Mamy poczucie, że spełniamy tym projektem nasz obowiązek względem najwybitniejszego polskiego kompozytora drugiej połowy XX wieku. Jesteśmy też przekonani, że zagłębienie się w muzyce Witolda Lutosławskiego poprzez przygotowanie serii koncertów monograficznych w wyjątkowy sposób zbliża nas do wewnętrznego świata wybitnego twórcy, jego estetyki i artystycznego przekazu.